I-ALBUMI

 

Uz spēles ZEME pamata ir izveidoti internetā ievietojami informatīvi materiāli, saukti par i-albumiem. Tos var izsaukt no tālāk esošā saraksta.

Par spēli ZEME, kas ir Algoritmu Autonomiju Arhitektūras (AAA) daļa, sk. OIL.

I-albums sastāv no bildēm, kurām pievienoti sekojoši atribūti: bildes numurs albumā; nosaukums; uzņemšanas datums; ģeogrāfiskās koordinātas (ziemeļu platums un austrumu garums grādos, minūtēs un sekundēs); hipersaites uz satura rādītāju (123), iepriekšējo un nākošo bildi (<< un >>), bildes apskati lielā formātā (A) vai vietnē "Panoramio" (Pano); īss apraksts. No jebkura i-albuma var atgriezties šajā lapā ar hipersaiti “I-ALBUMI” satura rādītāja sākumā.

Dotais i-albumu komplekts veidots no spēles ZEME lauka LATVIJA. Sērijā Latvija (pirmie 10 albumi) ietvertas visas spēles laukā esošās bildes alfabētiskā secībā. Albumu nosaukumos uzrādītie latīņu alfabēta burti pārstāv arī atbilstošos specifiskos latviešu burtus. Piemēram, albums Latvija E-I satur bildes, kuru nosaukumi sākas ar burtiem E, Ē, F, G, Ģ, H, I, Ī. Tālāk seko tematiskie albumi, kuros figurē tās pašas bildes citos sakārtojumos. Albums Latvijas skati satur 200 labākās (autora vērtējumā) bildes, sakārtotas ar vislabākajām priekšgalā.

Albumu grupa, kurā albumi apzīmēti ar gadskaitļiem, satur visas bildes hronoloģiskā kārtībā. Albuma nosaukumā uzrādīts gads un (iespējams) mēnesis, ar kuru albums sākas.

I-albumu komplekts ir izmantojams kā ilustrēta enciklopēdija par Latvijas dabas, vēstures un kultūras objektiem.

Fotogrāfiju autors Jānis Sedols, aprakstus veidoja Gerards Joņins un Maiga Jankevica. Publicētie materiāli izmantojami saskaņā ar CC-BY-SA licenci.


Latvija AB , CD , E-I , JK , L , M-P , R , S , TU , VZ

Pilis, muižas un pilsdrupas A-L , M-Z

Baznīcas A-G , I-L , M-R , S-Z

Baznīcas Katoļu , Luterāņu , Pareizticīgo un mazo konfesiju

Pieminekļi un piemiņas zīmes A-L , M-Z

Mājas - muzeji

Upes un ezeri A-L , M-Z

Dabas un vēstures retumi

Rīga

Latvijas skati

Latvija 1997 , 2000 , 2000-05 , 2000-07 , 2000-08 , 2000-10 , 2001 , 2001-07 , 2002 , 2002-07 , 2002-09 , 2003 , 2004 , 2006 , 2008